Stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2016

Stanovisko bylo publikováno v AtheroRev 2017/3, na str. 185. Jeho znění najdete na webových stránkách České společnosti pro aterosklerózu přímo zde.