O SEKCI

Zapsaný spolek Sekce výživy a nutriční péče je multiprofesní organizací sdružující osoby, které se zabývají problematikou výživy a nutriční péče na různých úrovních a v různých oblastech (například ve zdravotnických zařízeních, pobytových zařízeních sociální péče, školství, komunitní sféře).

Mezi stěžejní aktivity Sekce výživy a nutriční péče patří systémové řešení dietního školního stravování v ČR (autory, partnerem a odborným garantem), standardizace nutriční péče v Domovech pro seniory v ČR (autorem a garantem), standardizace nutriční péče o onkologicky nemocné v kraji Vysočina (autorem a garantem). Cílem je tyto aktivity dále rozvíjen, je tyto aktivity dále rozvíjet, stejně jako spolupráci s ČSAT, která byla započata v rámci odborných seminářů a kongresů. Z nich vyplynul oboustranný zájem o intenzivnější spolupráci při řešení výživy v primární i sekundární prevenci a nutriční edukaci pacientů i zdravotníků.