Nutriční hodnoty vybraných olejů a tuků

Dvě po sobě jdoucí soboty v záři (10. a 17.9. 2016) proběhly Kurzy kardiovaskulární prevence pro praxi, které pořádá Česká společnosti pro aterosklerózu ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, Fórem zdravé výživy a Sekcí výživy a nutriční péče. V rámci prvního kurzu byly od účastníků poptávané informace týkající se složení olejů. Materiál můžete najít zde (doc) a zde (pdf).